Szolgáltatások

Belső ellenőrzési tevékenység keretében külső szolgáltatóként ellátjuk

 • Belső Ellenőrzési Kézikönyv elkészítése, aktualizálása,
 • a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, 
 • a belső ellenőr megbízási szerződésének előkészítése,
 • a kockázatelemzéssel alátámasztott Stratégiai és Éves Ellenőrzési Tervek összeállítása, a vezetői jóváhagyás után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése,
 • a lezárt belső ellenőrzési jelentések egyeztetése, megküldése és kiértékelése az első számú vezetővel,
 • az Éves Ellenőrzési Jelentés összeállítása,
 • a belső ellenőrzések nyilvántartásának vezetése,
 • tájékoztatás az Éves Ellenőrzési Terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről,
 • a belső és külső ellenőrzési jelentések alapján vállalt intézkedések nyilvántartásának vezetése és abban foglaltak végrehajtásának nyomon követése,
 • a belső kontrollrendszer kialakítását, hatékonyságát segítő tanácsadó tevékenység,
 • integrált kockázatkezelési rendszer kialakítását segítő tanácsadó tevékenység.

Belső kontroll koordinátor / szervezeti integritás-tanácsadói tevékenység keretében külső szolgáltatóként ellátjuk

 • belső kontrollrendszer felmérése,
 • tevékenység kockázatainak azonosítása és rendszeres felülvizsgálata,
 • belső kontrollrendszer kontrollkörnyezetének kialakítása (belső szabályozók),
 • integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása,
 • szervezeti integritást sértő események kezelésének kialakítása és működtetése,
 • belső kontrollrendszer működtetésének folyamatos támogatása.